Reminiscenser är den tredje boken i en tänkt serie på tre. Reminiscenser utkom 2018

Beställ gärna boken,  pris 150 kronor inkl frakt, direkt från mig: brittignell(a)gmail.com

Tecknarens tankar är den andra boken i en tänkt serie på tre. Tecknarens tankar utkom 2012

Skulptörens vedermödor är den första boken på en serie av tre böcker om personliga funderingar inom det konstnärliga fältet. Skulptörens vedermödor utkom 2009.