Jag är utbildad på Konsthögskolan Valand och har varit verksam som konstnär i mer än ett kvartsekel. Verksamheten utgörs av utställningar på gallerier och konsthallar, uppdrag i offentliggestaltning, konsultuppdrag, styrelseuppdrag och inte minst läraruppdrag på konstskolor.
Parallellt med det skriver jag för att komma underfund med hur jag tänker.
Här på hemsidan och i boken Skulptörens Vedermödor kan man läsa exempelpå sådant som jag har skrivit. Det huvudsakliga arbetet sker förstås i ateljén, där skulpturer och teckningar växer fram i takt med livets gång och efterhand bildar en berättelse om tankar kring livet och materien. Mitt konstnärsskap handlar om behovet av att förankra mig, min kropp och mina tankar i ett material. Att skulpturerna kommer att liknande havslevande livsformer förvånar mig inte eftersom livet en gång uppstod där och tårvätskan fortfarande har samma salthalt som havet. Jag bygger min livsberättelse i tidsödande processer och låter livet självt, tiden, uppmärksamheten, vara en del av det slutgiltiga uttrycket. Inspirationskällor är kroppen och livsprocesser jag kan lägga märke till överallt, i naturen, i samhället.
Fysiska och psykiska samband och sådana erfarenheter som går att uppleva men sällan förklara. Och konsten. Detta märkvärdiga sätt att kommunicera. Och att det funkar. Och att det fortsätter och fortsätter genom århundradena. Det är vackert och jag är en tråd i väven. Jag blandar drömmar, iakttagelser, formella kunskaper och pågående resonemang för att skruva mitt arbete in i verkligheten.
Numera tecknar jag mer än skulpterar.

Britt Ignell

Gör ett besök i Britts ateljé