Tecknarens tankar är den andra boken i en tänkt serie på tre. Tecknarens tankar utkom 2012

Skulptörens vedermödor är den första boken på en serie av tre böcker om personliga funderingar inom det konstnärliga fältet. Skulptörens vedermödor utkom 2009.