Våren 2021 blev jag inbjuden till Residens Hemifrån av Gerlesborgsskolan. I ett samarbete med musikern Anders Dahl gjorde jag en film där musiken och skulpturen blev en helhet under 20 minuter. De första tio minuterna av videon utgörs av ett samtal mellan oss två och frågor ställda av Henrik Olsson, Gerlesborgsskolan. Om du bara vill se verket spola fram tio minuter.